Pastaba. Jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas.

B1, B KATEGORIJA

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
Variklio alyvos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Norint atidaryti variklio gaubtą, reikia:
1. Patraukti atleidžiančią svirtį, kuri yra po prietaisų skydeliu, kairėje pusėje. Gaubtas turi truputį pakilti.
2. Prieikite prie automobilio priekio, truputį pakelkite gaubtą, užkiškite delną po gaubtu ir pirštų galiukais suraskite antrinį užraktą, kuris yra gaubto viduryje ir patraukite jį rodyklės nurodyta kryptimi. Žiūrėti 1 pav.

 VW Golf, Hyundai i30
3. Pakelkite gaubtą ir jeigu yra paremkite jį specialiu strypu, įstatydami laisvą strypo galą į angą.
Po gaubtu šalia variklio bloko bus alyvos matuoklis (dažniausiai jis būna oranžinės (geltonos) spalvos). Žiūrėti 2 pav.
 VW Golf, Hyundai i30

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
Variklio alyvos lygio tikrinimas:

1. Įsitikinkite, kad automobilis stovi horizontalioje padėtyje.
2. Pakelkite variklio skyriaus gaubtą.
3. Jeigu Jūs tikrinate šilto variklio tepalo lygį, išjunkite variklį ir palaukite kelias minutes (benzininiam varikliui bent 5 minutes), kad alyva subėgtų į karterį. Kai variklis šaltas, tepalo lygį galite tikrinti iš karto.
4. Ištraukite alyvos lygio matuoklį (žiūrėti 2 pav.) , švariai nuvalykite skudurėliu ir įkiškite jį atgal iki galo.
5. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Lygis turi buti tarp MAX ir MIN žymių (žiūrėti 3 pav.).

 Variklio tepalo lygio matuoklis
ĮSPĖJIMAS. Stenkitės neprisiliesti prie radiatoriaus žarnos kai tikrinate alyvos lygį ar įpilate alyvą, nes ji gali būti pakankamai karšta, kad apsidegintumėte. Naudokite tik rekomenduojamą variklio alyvą.

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
Vairo stiprintuvas padeda vairuoti automobilį, naudojant papildomą varikliuką. Jeigu variklis užgesta ar sugenda vairo stiprintuvas, vairą galima pasukti, bet tam reikia daugiau pastangų. Vairo stiprintuvas yra valdomas specialių valdymo įrenginių, kuris tikrina sukimo momentą, vairo padėtį ir automobilio greitį. Vairą pasukti tampa sunkiau didėjant automobilio greičiui ir atvirkščiai vairui pasukti reikia mažiau pastangų mažėjant greičiui, kas padeda geriau kontroliuoti vairą ir be abejo automobilį. Jeigu pajutote, kad pasidarė sudėtingiau sukti vairą, esant užvestam automobilio varikliui, reikėtų važiuoti į servisą, kad atlikti vairo mechanizmo diagnostiką.
ĮSPĖJIMAS. Jeigu Jūsų automobilyje sumontuotas hidraulinis stiprintuvas, nepamirškite reguliariai tikrinti vairo stiprintuvo skysčio lygį. Po variklio gaubtu yra specialus bakelis. Atsukus dangtelį (žiūrėti 4 pav.) pamatysite matuoklį. Stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymių. Naudokite tik rekomenduojamą vairo stiprintuvo skystį.

Vairo stiprintuvo skysčio bakelis

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.
Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Ten yra specialus plastmasinis bakelis (žiūrėti 2 pav.), dažniausiai su mėlynos spalvos dangteliu (žiūrėti 5 pav.) ir garų simboliu ant viršaus.

VW Golf, Hyundai i30

 

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
Aušinimo skysčio lygio tikrinimas:

Kai variklis yra atvėsęs, aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymių, esančių ant aušinimo skysčio bakelio šono. Jeigu aušinimo skysčio lygis yra žemas, įpilkite pakankamai tinkamo aušinimo skysčio. Užpildykite skystį iki MAX žymės, bet neperpildykite.
ĮSPĖJIMAS:
• Jeigu reikia pastoviai pildyti sistemą, reikėtų važiuoti į servisą, kad patikrinti aušinimo sistemą.
• Niekada nemėginkite nuimti aušinimo skysčio bakelio dangtelį kai veikia variklis arba kai jis ar radiatorius yra įkaitęs. Karšti garai ir aušinimo skystis dėl susidariusio sistemoje slėgio gali jus aptaškyti. Dėl ko galite apsideginti.
• Išjunkite variklį ir palaukite kol jis atvės. Net ir tada laikykitės saugumo reikalavimų kai nuiminėsite aušinimo skysčio bakelio dangtelį. Apvyniokite jį storu rankšluosčiu arba apsimaukite pirštines ir lėtai pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki pirmo sustojimo. Atsitraukite atgal ir leiskite slėgiui išeiti iš sistemos. Kai įsitikinsite, kad slėgio nebėra, nuspauskite žemyn dangtelį ir storu rankšluosčiu ar apsimovę pirštines sukite dangtelį toliau prieš laikrodžio rodyklę, kol atsuksite.
Naudokite tik rekomenduojamą aušinimo skystį, norint užtikrinti aušinimo sistemos apsauga nuo užšalimo ir korozijos.

  • Greitera